Ban cố vấn KNVN

1. Lời ngỏ:

Chưa lúc nào phong trào khởi nghiệp lại nóng như hiện nay, đâu đâu người ta cũng dễ dàng nghe thấy 2 từ khởi nghiệp, người người khởi nghiệp, nhà nhà khởi nghiệp, chưa lúc nào người ta lại thấy có nhiều người khởi nghiệp như vậy. Những câu chuyện về doanh nhân thành công đã có tác động to lớn cổ vũ phong trào khởi nghiệp. Người trẻ ngày nay đã tự tin, mạnh dạn hơn trước khi họ dám đối mặt với rủi ro, những khó khăn thách thức để tìm cho mình một con đường riêng.

Khởi nghiệp là việc không bao giờ dễ dàng, đặc biệt trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay khi hàng chục nghìn doanh nghiệp phá sản vì không chịu nổi sóng gió thị trường thì việc khởi nghiệp lại càng thách thức hơn bao giờ hết. Để khởi nghiệp thành công thì đam mê và nhiệt huyết chưa đủ, người trẻ phải tự biết cách trau dồi cho mình những kiến thức và kinh nghiệm và hơn hết họ không thể đi một mình được.

Nhằm giúp đỡ những người trẻ trong việc khởi nghiệp, cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam đã được thành lập Ban cố vấn Khởi Nghiệp (BCV) gồm những chuyên gia hàng đầu về khởi nghiệp, marketing, sales, quản trị, pháp lý,……để hỗ trợ anh chị em của Khởi Nghiệp Việt Nam.

 

2. Nghĩa vụ của ban cố vấn:

+ Tư vấn Online những vấn đề khó khăn khi khởi nghiệp : marketing, sales, phát triển sp, quản trị, pháp lý, kế toán….

+ Cố vấn Offline những vấn đề khó khăn khi khởi nghiệp : marketing, sales, phát triển sp, quản trị, pháp lý, kế toán….

 

 

3. Quyền lợi ban cố vấn: 

+ Thành viên Ban Cố Vấn sẽ không phải đóng quỹ thành viên hàng tháng

+ Ban cố vấn được hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân trên cộng đồng KNVN.VN

 

4. Đăng ký tham gia ban cố vấn:

Để đăng ký tham gia ban cố vấn, bạn gửi CV hoặc Frofile về mail : admin@knvn.vn để ban quản trị xem xét và kiểm duyệt! Trong mail nhớ gửi kèm 1 đơn xin tham gia Ban cố vấn , ghi rõ nguyện vọng mong muốn cống hiến vì cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam!

Têu đề mail ghi rõ: Ban cố vấn + Họ Tên + Chuyên môn

 


 

Ban quản trị cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam

Sáng lập bởi Trần Hiếu – https://fb.com/tranhieu.e1

Hotline: 0969 633 628

Mail: admin@knvn.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/knvn.vn/

Group: https://www.facebook.com/groups/clbkhoinghieptreycs/

Website: http://knvn.vn

 

 

 

 

 

 

 

Tham gia bình luận cùng cộng đồng