Ban đào tạo KNVN

1.Lời ngỏ:

Học tập nâng cao trình độ là 1 nhu cầu không thể thiếu của người khởi nghiệp! Hàng tháng, cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam liên tục tổ chức những chương trình đào tạo MIỄN PHÍ và CÓ PHÍ để hỗ trợ nhu cầu học tập của thành viên! Đó cũng là lý do ban đào tạo ra đời!

2.Nghĩa vụ:

+ Quản lý Học viện Khởi Nghiệp Việt Nam

+ Tuyển sinh các khóa đào tạo Miễn Phí và Có Phí

+ Xét duyệt giảng viên tham gia giảng dạy

+ Tổ chức lớp học: địa điểm, thời gian,…..

3.Quyền lợi:

+ Thành viên ban đào tạo không phải đóng quỹ thành viên hàng tháng.

+ Hỗ trợ khác.

4.Đăng ký:

Để đăng ký tham gia ban đào tạo, bạn gửi CV hoặc Frofile về mail : admin@knvn.vn để ban quản trị xem xét và kiểm duyệt! Trong mail nhớ gửi kèm 1 đơn xin tham gia Ban đào tạo , ghi rõ nguyện vọng mong muốn cống hiến vì cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam!

Têu đề mail ghi rõ: Ban đào tạo + Họ Tên

 

Danh sách những khóa đào tạo trên KNVN

 


 

Ban quản trị cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam

Sáng lập bởi Trần Hiếu – https://fb.com/tranhieu.e1

Hotline: 0969 633 628

Mail: admin@knvn.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/knvn.vn/

Group: https://www.facebook.com/groups/clbkhoinghieptreycs/

Website: http://knvn.vn

Tham gia bình luận cùng cộng đồng