Ban dịch vụ KNVN

1.Lời ngỏ:

Khi khởi nghiệp, nhà sáng lập khá băn khoăn về việc sử dụng những dịch vụ thuê ngoài, khi không biết chất lượng dịch vụ ra sao. Ví dụ:

 

+ Muốn nhập hàng nhưng không biết nguồn hàng ở đâu giá tốt và chất lượng đảm bảo!

+ Muốn thuê 1 đơn vị pháp lý mà không biết đơn vị nào làm tốt!

+ Muốn thuê 1 đơn vị kế toán mà không biết đơn vị nào làm tốt!

+ Muốn thiết kế 1 webiste mà không biết đơn vị thiết kế web nào tốt !

+ Muốn thuê 1 đơn vị làm dịch vụ Facebook Ads mà không biết đơn vị nào làm hiệu quả!

+ Muốn thuê 1 đơn vị làm dịch vụ SEO mà không biết đơn vị nào làm hiệu quả!

+ Muốn thuê 1 đơn vị làm dịch vụ Google Adwords mà không biết đơn vị nào làm hiệu quả!

+ Muốn thuê văn phòng khởi nghiệp mà không biết đơn vị nào làm uy tín !

…..v……..vv

Đó cũng là lý do mà ban dịch vụ của Khởi Nghiệp Việt Nam ra đời!

 

2. Nghĩa vụ: 

+ Khảo sát và cấp giấy chứng nhận dịch vụ tốt cho những đơn vị làm dịch vụ.

+ Kết nối giữa thành viên cần thuê dịch vụ và đơn vị dịch vụ

+ Kiểm soát chất lượng và tiến độ triển khai của đơn vị dịch vụ

 

3. Quyền lợi:

+ Thành viên ban dịch vụ không phải đóng quỹ thành viên hàng tháng.

+ Hỗ trợ khác.

 

4. Đăng ký:

Để đăng ký tham gia ban dịch vụ, bạn gửi CV hoặc Frofile về mail : admin@knvn.vn để ban quản trị xem xét và kiểm duyệt! Trong mail nhớ gửi kèm 1 đơn xin tham gia Ban dịch vụ , ghi rõ nguyện vọng mong muốn cống hiến vì cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam!

Têu đề mail ghi rõ: Ban dịch vụ + Họ Tên

 


 

Ban quản trị cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam

Sáng lập bởi Trần Hiếu – https://fb.com/tranhieu.e1

Hotline: 0969 633 628

Mail: admin@knvn.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/knvn.vn/

Group: https://www.facebook.com/groups/clbkhoinghieptreycs/

Website: http://knvn.vn

Tham gia bình luận cùng cộng đồng