Ban dự án KNVN

1.Lời ngỏ:

Khởi nghiệp có muôn vàn khó khăn, trong đó khó khăn về vốn luôn là 1 vấn đề đau đầu với những nhà sáng lập! Thấu hiểu khó khăn đó, cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam đã thành lập ra ban dự án nhằm hỗ trợ những khó khăn ấy

2. Nghĩa vụ : 

+ Khảo sát dự án và đưa ra những nhận định sơ bộ về dự án

+ Kết nối nhà sáng lập với nhà đầu tư, quỹ đầu tư

+ Kết nối nhà sáng lập với nhóm chuyên gia ( Ban cố vấn )

3. Quyền lợi:

+ Thành viên Ban Dự Án sẽ không phải đóng quỹ thành viên hàng tháng.

+ Thành viên Ban Dự Án được hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân trên cộng đồng KNVN.VN

4. Đăng ký: 

Để đăng ký tham gia Ban Dự Án, bạn gửi CV hoặc Frofile về mail : admin@knvn.vn để ban quản trị xem xét và kiểm duyệt! Trong mail nhớ gửi kèm 1 đơn xin tham gia Ban dự án ghi rõ nguyện vọng mong muốn cống hiến vì cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam!

Têu đề mail ghi rõ: Ban dự án + Họ Tên + Chuyên môn

 


 

Ban quản trị cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam

Sáng lập bởi Trần Hiếu – https://fb.com/tranhieu.e1

Hotline: 0969 633 628

Mail: admin@knvn.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/knvn.vn/

Group: https://www.facebook.com/groups/clbkhoinghieptreycs/

Website: http://knvn.vn

Tham gia bình luận cùng cộng đồng