Ban sự kiện KNVN

1.Lời ngỏ:

Nhằm mục đích tăng cường kết nối giữa những thành viên, hàng tháng, hàng quý, cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam có tổ chức những sự kiện chia sẻ dành cho thành viên tham gia! Và cũng vì lẽ đó mà ban sự kiện ra đời.

2.Nghĩa vụ:

+ Lập kế hoạch những chương trình sự kiện hàng tháng, hàng quý

+ Tổ chức sự kiện từ A đến Z

3.Quyền lợi: 

+ Thành viên Ban Sự Kiện sẽ không phải đóng quỹ thành viên hàng tháng

+ Hỗ trợ khác

 

4. Đăng ký tham gia

Để đăng ký tham gia ban sự kiện, bạn gửi CV hoặc Frofile về mail : admin@knvn.vn để ban quản trị xem xét và kiểm duyệt! Trong mail nhớ gửi kèm 1 đơn xin tham gia  Ban sự kiện , ghi rõ nguyện vọng mong muốn cống hiến vì cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam!

Têu đề mail ghi rõ: Ban sự kiện + Họ Tên

 


Ban quản trị cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam

Sáng lập bởi Trần Hiếu – https://fb.com/tranhieu.e1

Hotline: 0969 633 628

Mail: admin@knvn.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/knvn.vn/

Group: https://www.facebook.com/groups/clbkhoinghieptreycs/

Website: http://knvn.vn

Tham gia bình luận cùng cộng đồng