Đại diện toàn quyền theo khu vực của Khởi Nghiệp Việt Nam trên toàn thế giới

Nhằm mục đích kết nối anh chị em ở Khởi Nghiệp Việt Nam trên toàn thế giới, thì mỗi khu vực sẽ có 1 người phụ trách hỗ trợ anh chị em về thông tin cũng như hỗ trợ các công tác khác!

Khi anh chị em Khởi Nghiệp Việt Nam đi công tác, du lịch, nghiên cứu, du học…qua khu vực này có thể liên hệ để được hỗ trợ!

Việt Nam

1.Hà Nội – Founder Trần Hiếu https://www.facebook.com/tranhieu.e1

2.Đà Nẵng – Admin Đà Nẵng  Huỳnh Văn Phúc https://www.facebook.com/phuchvdn

3.Hồ Chí Minh  – Admin Hồ Chí Minh Trần Minh Quân  https://www.facebook.com/uchiha.itachi.967

4.Nam Định – Admin Nam Định Trần Đức Minh https://www.facebook.com/phobo0601

5. Hải Dương – Admin Giáp Minh  https://www.facebook.com/giap.minh.9

 

 

Thế giới:

1.Canada: Bach Nguyen: https://www.facebook.com/nguyen.x.bach

2.Phần Lan : Nghi Tran : https://www.facebook.com/nghi.tran.121398

3. Na Uy: Lâm Thục Nghi: https://www.facebook.com/thucnghi.lam

4. Mỹ : Độ Phan : https://www.facebook.com/do.phan.73

5. Nhật – Tống Thủy – https://www.facebook.com/tongthuy157

6. Trung Quốc : Steven Martini –https://www.facebook.com/steven7588

 

Nếu bạn muốn đăng ký Admin các tỉnh thành hoặc các nước vui lòng gửi mail : admin@knvn.vn nhé!

 

Tham gia bình luận cùng cộng đồng