Hướng dẫn sơ bộ vấn đề pháp lí cho khởi nghiệp sản xuất mỹ phẩm

Mình vừa hướng dẫn một bạn từ khởi nghiệp Việt Nam về vấn đề pháp lý liên quan đến việc lưu hành một sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước. Post lên đây để anh em khởi nghiệp cùng lĩnh vực với bạn ấy thì tham khảo luôn.

0907_luat

Về việc sản xuất và lưu hành mỹ phẩm, anh hướng dẫn sơ bộ như sau:
1. Điều kiện sản xuất mỹ phẩm:
Cơ sở được thành lập hợp pháp, có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất mỹ phẩm.
Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
2. Về Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm:
Việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm phải thực hiện tại Sở y tế nơi đặt cơ sở sản xuất. Trường hợp của em là Sở y tế Hải Phòng.
Các vấn đề cần lưu ý như sau:
Điều kiện cần chuẩn bị để được cấp:
Cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện như sau:
Điều kiện về nhân sự: Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.
Điều kiện về cơ sở vật chất:
Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.
Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau:
Nguyên liệu, phụ liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;

Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, các loại bán thành phẩm đưa vào sản xuất phải có tiêu chuẩn chất lượng và đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;

Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm;

Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm;

Có hệ thống lưu giữ hồ sơ tài liệu.
Giấy tờ cần chuẩn bị:
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất;
Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất;
Danh mục các mặt hàng đang sản xuất hoặc dự kiến sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng của từng mặt hàng.
Lệ phí nhà nước:

Không mất phí nhà nước.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (theo luật định), 30 – 45 ngày làm việc (trên thực tế), không xác định (trường hợp hồ sơ không đáp ứng, phải sửa đi sửa lại nhiều lần!
3. Về việc lưu hành sản phẩm:
Sản phẩm bột đắp mặt của em là mỹ phẩm, để lưu hành ra thị trường, ngoài việc cơ sở sản xuất phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, em còn phải thực hiện việc đăng ký lưu hành mỹ phẩm tại Sở y tế nơi sản xuất ra sản phẩm là Sở y tế Hải Phòng.
Việc đăng ký lưu hành cần lưu ý một số nội dung sau:
Hồ sơ cần thiết:
Phiếu công bố mỹ phẩm (02 bản) và bản mềm của Phiếu công bố (copy vào USB, DVD, CD-ROM…)
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp). Trường hợp mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (có chứng thực hợp lệ);
Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất)
Lưu ý: Toàn bộ tài liệu có trong hồ sơ phải có dấu giáp lai của đơn vị lập hồ sơ
Lệ phí nhà nước:500.000đ/hồ sơ;
Thời gian: 5 ngày làm việc (theo luật), 5 – 15 ngày làm việc (trên thực tế), không xác định (trường hợp làm hồ sơ không phù hợp, không biết cách, phải sửa đi sửa lại nhiều lần).
Biểu mẫu các tài liệu cần thiết anh đính kèm email này cho em sử dụng.
Link thảo luận về bài viết: https://goo.gl/NtJ1Ar

Tham gia bình luận cùng cộng đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published.