Mời doanh nhân tham gia viết đặc san:”Toàn cành Kinh tế tư nhân và Doanh nhân tiêu biểu”

Đơn vị triển khai: Tạp chí nhà đầu tư – Nhadautu.vn  (Đối tác của KNVN.VN)

Tên cuốn đặc san: Toàn cành Kinh tế tư nhân và Doanh nhân tiêu biểu

Dự kiến xuất bản: Tháng 12/2017

Đơn vị ủng hộ:  UB Kinh tế Trung ương gợi ý và ủng hộ thực hiện.

Nội dung:  Đây là cuốn đặc san nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân và được đánh giá là 1 tài liệu có giá trị đối với bất cứ doanh nghiệp, doanh nhân nào, khi xuât bản sẽ phát hành trên toàn quốc, tại các hội nghị kinh tế.

Thân mời tất cả anh chị em DOANH NHÂN trên cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam cùng tham gia.

Liên hệ tìm hiểu chi tiết : Phóng viên Nguyễn Hồng – Tạp chí nhà đầu tư ( https://fb.com/profile.php?id=100004000575262 )  – 0989668400

Liên hệ đăng ký đối tác của KNVN: admin@knvn.vn

 

 

 

Tham gia bình luận cùng cộng đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published.