Chế độ nhuận bút khi viết bài trên KNVN

1.Lời ngỏ:

Nhằm mục đích tăng cường số lượng và chất lượng bài viết trên cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam , Ban quản trị quyết định trả nhuận bút cho những thành viên tham gia viết bài chia sẻ kiến thức trên cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam.

nhuanbut1

2.Tỷ lệ quy đổi

01 bài viết = 600 000 VNĐ

Hình thức chi trả: Đổi tiền thành bài quảng cáo trên cộng đồng KNVN.

3.Quy định về bài viết

  • Bài viết phải là bài tự viết.
  • Bài viết  tối thiểu 300 like thật và 100 comment.

4.Cách thức tham gia

Chương trình áp dụng từ tháng 9! Mỗi tháng chốt số lượng bài viết của thành viên tham gia vào ngày 30 hàng tháng.

Cuối mỗi tháng, những bạn nào tham gia thì gửi mail gồm link các bài viết đủ tiêu chuẩn trước 22h ngày 30 hàng tháng qua mail: admin@knvn.vn để xác nhận!

Ban quản trị sẽ hướng dẫn và cấp quyền quảng cáo qua mail vào tháng kế tiếp.

 


Ban quản trị cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam

Sáng lập bởi Trần Hiếu – https://fb.com/tranhieu.e1

Hotline: 0969 633 628

Mail: admin@knvn.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/knvn.vn/

Group: https://www.facebook.com/groups/clbkhoinghieptreycs/

Website: http://knvn.vn

 

Tham gia bình luận cùng cộng đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *