Quy Trình Hợp Tác Truyền Thông Của KNVN

* * * Để trở thành đối tác của Khởi Nghiệp Việt Nam, bạn cần gửi thông tin đến Email admin@knvn.vn  * * *
Dưới đây là quy trình truyền thông 1 chương trình của Khởi Nghiệp Việt Nam.
+ Bước 1: Đối tác gửi Email đến admin@knvn.vn
+ Bước 2: Ban quản trị kiểm duyệt và biên tập lên website.
+ Bước 3: Đăng chương trình lên group và fanpage chính của Khởi Nghiệp Việt Nam.
Cảm ơn các bạn đã hợp tác với cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam

1

……………………………………………………………………………………..

Ban quản trị cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam

Sáng lập bởi Trần Hiếu – https://fb.com/tranhieu.e1

Hotline: 0969 633 628

Mail: admin@knvn.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/knvn.vn/

Group: https://www.facebook.com/groups/clbkhoinghieptreycs/

Website: http://knvn.vn

 

Tham gia bình luận cùng cộng đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published.