Thông báo lịch Vtv4 phát sóng về Khởi nghiệp Việt Nam -KNVN.VN

Tuần qua đoàn phóng viên Vtv4 đã có buổi phỏng vấn và ghi hình các hoạt động của Khởi Nghiệp Việt Nam : văn phòng, lớp học, 1 số dự án KNVN đã và đang hỗ trợ ….và phỏng vấn về các hoạt động của cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam.

  • Phỏng vấn anh Trần Hiếu – sáng lập Khởi Nghiệp Việt Nam .
  • Phỏng vấn anh Hoàng Quý – giảng viên, chuyên gia Facebook của Học viện Khởi Nghiệp Việt Nam .
  • Phỏng vấn học viên Thương Phan – học viên của Học viện Khởi Nghiệp Việt Nam .
  • Phỏng vấn anh Quốc Phi – chủ dự án Cafe Robot – dự án được bảo trợ bởi ban dự án của Khởi Nghiệp Việt Nam.

Ban quản trị xin thông báo lịch phát sóng chương trình để 50 000 thành viên chính thức của KNVN cùng đón xem

  • Lịch phát chính thức : 11h 30 thứ 6 ngày 13 / 10/2017 trùng ngày Doanh nhân Việt Nam. 
  • Lịch phát lại : 20h 30 tối thứ 6 ngày 13 / 10/2017 trùng ngày Doanh nhân Việt Nam.

 

 

Tham gia bình luận cùng cộng đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published.