Tuyển Tình nguyện viên dự án Review sách

[Tuyển Tình nguyện viên dự án Review sách]
Hiện tại KNVN đang thực hiện dự án Reviews sách cho cộng đồng tại phòng sách của KNVN!
Chương trình sẽ được livestream hàng tuần vào 16h chiều thứ 6 hàng tuần!

KNVN đang cần tuyển 05 bạn tình nguyện viên 
Quyền lợi:
+ Đọc sách miễn phí tại KNVN
Yêu cầu:
+ Đam mê đọc sách
+ Đang sống tại Hà Nội
Công việc:
+ Đọc sách và reviews sách
+ Cùng tổ chức livestream reviews sách vào chiều thứ 6 hàng tuần tại phòng đọc sách cho 50 000 thành viên cùng xem.

Đăng ký: gửi Mail theo mẫu vào mail: admin@knvn.vn
+ Họ và tên:
+ Nơi sống:

+ Link Fb:
( Chỉ nhận những bạn rảnh vào chiều thứ 6 để còn tổ chức lievstream nhé)

Tham gia bình luận cùng cộng đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published.